Tình hình là mình rất cuồng Yuno nhưng partner Yuno đang làm phải bị cancel vì thiếu stock trầm trọng, nay mình xin nhờ các bạn vẽ hộ mình chibi của Yuno, trả rep theo thỏa thuận (mình còn rep manga chưa cộng nữa nên các bạn cứ yên tâm không thiếu đâu nhé

Click để đọc thêm…