Hẳn nhiều người cũng biết đến Shimeko và những tác phẩm tuyệt đẹp của người.

Quá trình làm việc của shimeko may mắn thay được ghi lại trong quyển Let’s make character CG 2. Trên mạng một review về cuốn này, xin dịch/trích lại vài phần dưới đây, hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người.

Click để đọc thêm…