Lúc đầu chỉ là tự phân tích để học, nhưng giờ ta lại bắt đầu mổ xẻ phong cách và kỹ thuật của một họa sĩ.
Lúc đầu tôi không sở hữu tác phẩm nào của Kishida Mel , tôi biết anh qua các bản scan. Có thể nhiều bạn đã thấy anh vẽ trên Cintiq qua video này.

Click  để đọc thêm…