Joke/Joker

January 26, 2011 | | VnComic

Câu chuyện này là câu chuyện có thật. Cả về hoàn cảnh, sự kiện, thời gian lẫn con người. Có chăng là nó không xảy ra với bạn mà thôi…..
Tác giả toàn phần: white đại nhân :”>
Thể loại: tình bạn, trường học, kì bí. . . . .

Click để đọc thêm…