Thành Đoàn VNS và Ủy ban Nhân dân phường VnComic quyết định tổ chức
Giải truyện tranh mở rộng lần thứ nhất

hòng tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên và các bậc bô lão trong dịp Hè 2010.

E/n: Hôm nay (31/7) là ngày cuối cùng của event, vào hóng tác phẩm của các thí sinh nào =)

Click để đọc thêm…