Tom quay trở lại Mỹ để quay tiếp the Avengers cùng với nhóm bạn diễn của mình và để gặp lại tình yêu của đời anh, nhưng Robert có một kế hoạch khác…

Click để đọc thêm…