[Fanfic][The Avengers] Delete

December 13, 2013 | | VnComic

Tony không rõ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, hay làm sao có thể trở nên như vậy, nhưng suốt những tháng qua, họ luôn tranh cãi, chỉ toàn những tranh cãi không đâu, nhưng nó đủ để đem tâm ý anh xé thành trăm mảnh.

Click để đọc thêm…