How to draw manga là series sách hướng dẫn vẽ manga được phát hành bởi Graphic-sha, gồm nhiều tác giả. Ban đầu, sách được viết chủ yếu bằng tiếng Nhật dành cho thị trường Nhật, sau đó nhiều bộ sách đã được dịch sang tiếng Anh và được phát hành tại US (nhưng link download có nhiều cuốn vẫn viết bằng tiếng Nhật và Trung nha).

Click để đọc thêm…