Một rạp phim ở Trung Quốc đã sử dụng một poster do fan làm, có ảnh 2 anh em trai Thor và Loki ôm nhau ‘nồng thắm’.

Click để đọc thêm…