Cách Làm Partner hoặc hình động đơn giản, không quá khó cho người mới XD. Chưa rành các chức năng PS, có thể hỏi một bài hướng dẫn chi tiết về PS sẽ làm sau hoặc cũng có thể tham khảo tại đây Kỹ thuật vẽ máy

Click để đọc thêm…