VÌ MỘT VNCOMIC SIÊU NHÂN

Chỉ cần 1 kỹ thuật thôi, là trình tô màu của bạn đã từ mức khá trở lên.

Ngoài ra còn là nơi hướng dẫn, chia sẻ, hỏi đáp, tìm hiểu về tô màu.

Tool chính là PS.

Click vào để đọc thêm…