Chắc hẳn các bạn cũng biết sự tiện lợi của các phần mềm portable rồi
đúng không?
– Không cần cài đặt và tự chạy luôn.
– Vì không phải cài đặt nên không làm rác windows.
– Có thể gói lại một file exe duy nhất cho tiện sử dụng.

Click để đọc thêm…