Nhà hát được dựng lên trong rừng Thiên Niên Thụ。Ở đó đã bắt đầu Trà Phiên mang tên Tài Phán。
Thiên Xứng rung động, Kịch Bản nhiễu loạn, Kim khí Ô nhiễm Tội lỗi và Cuồng Tưởng Khúc Bất Hoà Âm
Hữu Tình . Chấn Thương . Chính Nghĩa . Ảo Giác . Kỳ Vọng . Phá Diệt . Mộng . Dục . Ái . Tử
ー Sau cùng, dù thế nào, ngươi cũng không thể trở thành Vô Tội. ー

Click vào để đọc thêm…