「Nào, bắt đầu thôi. Người là vai chính của Đêm Điên Cuồng」
Sân khấu sẽ、tiếp tục vòng tuần hoàn để chào đón Cái Kết Thật Sự。

Click để đọc thêm…