Bài hát nằm trong loạt “Seven Deadly Sins” của mothy, kể về đại tội [Envy] – Đố kị
Thiếp vẫn luôn dõi theo
Dù chàng có ở bên người con gái khác…
Rồi giọt nước mắt biến thành giọt máu…

Click để đọc thêm…