Bất lực kìm nén, chịu đựng nỗi đau này
Ngân nga, ngân nga, ôm lấy cây đàn cuối góc phòng
Em yêu anh, yêu anh nhưng ah ah…
Vô dụng thôi, vô dụng thôi, vì hai ta không phải để dành cho nhau…

Click để đọc thêm…