Mi giả, mi giả, mi giả, gắn thêm mi giả nào
Là mi giả đó, chớp mắt mất rồi
Mi giả, mi giả, mi giả, gắn thêm mi giả nào
Là đôi mi giả dễ thương của em đó~

Click để đọc thêm…