Nói cho tôi biết, thế giới rộng lớn đó
Nơi chứa đầy những mộng ước hão huyền
Liệu ngày mai, hay thậm chí ngay hôm nay…
Có gõ lên cánh cửa này không?

Click để đọc thêm…