“Tôi cũng không muốn nói điều này,
Nhưng hôm nay chính là ngày tận thế”
Là giọng của thủ tướng một nước nào đó,
Hòa lẫn trong làn nước mắt đang rơi.

Click để đọc thêm…