Bài viết sẽ tổng hợp các thông tin-hình ảnh có liên quan đến Việt Nam trong anime/manga/game Nhật Bản.

Các anime/manga/game có đề cập trong bài viết:

-Hetalia
-Daiteikoku
-Blood+
-Blazing Souls Accelate
-Yakitate Japan

Click để đọc thêm…