Xăm mình được xem như biểu tượng đặc trưng của mafia Nhật, thường bị xa lánh và kỳ thị, nhưng ẩn đằng sau đó là nền văn hoá lâu đời đang dần bị mọi người lãng quên.