Gần đây, tôi đang giúp một vài sinh viên nước ngoài tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của Kyoto như một phần trong dự án OpenKyoto của chúng tôi, tạm gọi là Dự án “Tìm về cội nguồn Kyoto.”

Click để đọc thêm…