Ekijuto là một loại mochi khá hiếm được tạo ra bởi một dược sĩ với mục đích là có thể đưa thuốc vào trong bánh ngọt. Ekijuto mochi là sự kết kết hợp giữa hai hương vị là quế và quả hồ đào

Click để đọc thêm…