Một nghệ thuật rất nổi tiếng của Nhật mà những hoa viên được tạo ra dưới nghệ thuật ấy đã trở nên hàng kiệt tác của loài người, là đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc thiết kế vườn, Vườn Nhật Bản.

Click vào đây để đọc thêm