Vocaloid Dance Cover thường không theo một quy chuẩn nhất định mà tự do sáng tạo, tuy nhiên đối với một số newbie khi mới tập luyện không nhất thiết phải tự nghĩ ra một kịch bản hoàn chỉnh với nhiều động tác mà cũng có thể cover luyện tập từ các video dance cover nước ngoài.

Click để đọc thêm…