Từ điển này vẫn đang trong quá trình hoàn thành. Nếu có một thuật ngữ nào đó mà bạn muốn cho vào bài hoặc có câu hỏi về từ ngữ nào đó, xin hãy để lại một lời bình luận và tôi sẽ bổ sung và giải thích từ đó ở dưới mục bình luận cho bạn.

Click để đọc thêm…