Cô luôn sửa dụng chanh để thoa khắp cơ thể mình như một cách để cảm nhận sức sống. Không biết cô đã có biết bao nhiêu người yêu nghèo, nhưng khi họ thành công lại đều bỏ cô… phải chăng cô chính là bùa mau mắn của họ…?

Click để đọc thêm…