Mưa cứ tí tách rơi trên thềm cửa sổ, phải chăng đây chính là giây phút lặng thầm cho ta quay về quá khứ và mở một trang sách…


Click để đọc thêm…