Ritsuko đưa cho Naoe một tập ảnh. Mấy bức ảnh dường như được rửa riêng cho những chàng trai đang đi kiếm vợ….

Click để đọc thêm…