Ngoài Asahi và Sapporo, ở Nhật còn nhiều loại bia khác nữa. Năm 1994, sự bãi bỏ quy định đối với thị trường bia Nhật đã bắt đầu manh nha trong nghề sản xuất bia thủ công.

Click để đọc thêm…