Tại Nhật Bản, một máy bán hàng tự động có thể xuất hiện bất cứ nơi nào, ngay cả ở những nơi vắng vẻ. Tương tự, tại Singapore, bạn sẽ tìm thấy thùng rác ở khắp mọi nơi!