Năm ngoái vào 03 tháng 02, một ngày trước mùa xuân, tôi đặt một cái đầu cá trích nướng dính trên cây ô rô và đặt nó ở cửa trước nhà tôi. Đó là để ngăn chặn quỷ “Oni” xâm nhập vào nhà và khiến năm mới của tôi có một khởi đầu tồi tệ.

Click để đọc thêm…