Kì trước, chúng ta đã nói về một vài vụ phân biệt đối xử với phụ nữ tại Nhật Bản, nhưng như thế vẫn chưa hết. Nào, cùng lén xem qua nhé!