Temari balls

November 10, 2012 | | Văn hóa nước Nhật

Biết đến với tên gọi ‘Quả cầu tình yêu’, Temari balls được làm từ sợi, len, với kỹ thuật hoàn toàn bằng tay kết hợp cùng tiếng ‘leng keng’ vui tai của chiếc chuông nhỏ được đính trên mỗi quả cầu…

Click để đọc thêm…