Bạn nói đúng, có rất ít phụ nữ là đầu bếp sushi. Trên thực tế, hầu hết những cô gái nào muốn trở thành đầu bếp sushi đều phải rời khỏi Nhật Bản.

Click để đọc thêm…