Learn Japanese Complete là 1 bộ giáo trình nghe học tiếng Nhật từ trình độ sơ cấp (beginner) đến thượng cấp (advanced) gồm 8 files tự chạy (.exe) (tương ứng với 8 trình độ), ngoài ra còn 1 phần Bonus là Survival Phrases.

Click để đọc thêm…