Việc đeo khẩu trang bị bắt gặp trên xe bus ở Việt Nam ngày nay như một điều hiển nhiên vì….mùi hôi, tránh khói bụi và các mùi khác trên bus. Thế nhưng các nước khác sẽ nghĩ như thế nào khi bắt gặp bạn mang khẩu trang y tế lên xe bus?

Click để đọc thêm…