Sự khác biệt giữa Comicon và Comiket phải chăng chỉ là địa điểm tổ chức???

Click để đọc thêm…