Ngày lễ trưởng thành ( 成人の日 Seijin no hi ) là một ngày lễ của Nhật Bản được tổ chức hàng năm vào ngày thứ Ba thứ hai của tháng Giêng. Nó được tổ chức nhằm chúc mừng và động viên tất cả những người đữ đạt tuổi trưởng thành [ 20 tuổi ( 二十歳 hatachi )] trong năm vừa qua, và để giúp họ nhận ra là họ đã trở thành người lớn…

Click để đọc thêm…