Đôi vai ấm áp – chỗ dựa của nhỏ, nụ cười cậu – ngọn lửa ấm áp bùng cháy trong nhỏ, thổi bay sử lạnh lẽo, cô độc.
Liệu cậu có nhớ không ?

Click để đọc thêm…