Nếu là người quan tâm đến văn hóa Nhật Bản, hẳn bạn sẽ nhận ra những chiếc cặp như thế này trong anime, manga, JDrama hoặc trên tạp chí. Vậy bạn có bao giờ thắc mắc vì sao học sinh tiểu học nào ở Nhật cũng chỉ dùng có một chiếc cặp mà chiếc nào cũng y đúc nhau không?

Click để đọc thêm…