Rắn độc xuất hiện trong lịch sử Nhật Bản cũng thường xuyên như Geisha, Samurai và Ninja. Hiện có mười hai loại rắn (bao gồm rắn biển) ở Nhật Bản. Trong số đó, một vài loài có nọc độc.

Click để đọc thêm…