Người Nhật rất tự hào về xứ sở và ngôn ngữ của họ…. Một đất nước có tinh thần tự tôn rất cao… Và để bày tỏ lòng tôn kính tới những vì vua đã trị vì và tạo dựng nên một đất nước như ngày nay, Quốc Ca Nhật Bản đã ra đời…

Click để đọc thêm…