Quạt chiến là một loại quạt được thiết kế để sử dụng trên chiến trường. Rất nhiều loại quạt chiến đã từng được các samurai và cả các kunoichi (nữ nhẫn giả) sử dụng.

Click để đọc thêm…