Nếu như Châu Âu có những thần thoại như: muốn xuống địa phủ trước hết phải vượt qua sông Styx, phải trả cho người đò 1 đồng tiền vàng… thì Nhật Bản cũng có một huyền thoại về 1 con sông, nằm ẩn sâu trong núi, một huyền thoại mà ai cũng sợ, Osorezan- cửa vào địa ngục của Nhật Bản

Click để đọc thêm…