Ō-yoroi

September 24, 2014 | | Văn hóa nước Nhật

Ō-yoroi (大鎧 – Đại Khải) là một đại diện điển hình của áo giáp Nhật Bản thời kì đầu, được mặc bởi tầng lớp samurai trong thời kì phong kiến. Từ ō-yoroi có nghĩa là ‘bộ giáp lớn’.

Click để đọc thêm…