Chúng tôi biết bạn từng nghe về quả dưa hấu hình vuông của Nhật, vậy còn quả dưa hình trái tim thì sao? Sau nhiều năm dày công nghiên cứu, Hiroichi Kimura, một nông dân ở quận Kumamoto, đã thành công tạo ra nó! Nhưng việc tạo hình quả dưa tròn tự nhiên đó thành biểu tượng của tình yêu thật chẳng dễ dàng gì.

Click để đọc thêm…