Cuốn tiểu thuyết này của Ooka mô tả chi tiết về một người lính Nhật Bản ở Philippines trong suốt thế chiến thứ II. Cả hai nước đều thất bại trong cuộc chiến của họ, tuy nhiên có một người vẫn đồng cảm cả với “kẻ thù” của mình.

Click để đọc thêm…