Ninja (Nhẫn Giả) là tên của một tổ chức hoặc là một cá nhân đã từng tồn tại ở Nhật Bản từ thời Kamakura đến thời Edo, chuyên đảm nhận những công việc như tình báo, phá hoại, gián điệp, ám sát…theo lệnh của chủ nhân. Hơn nữa từ “Ninja” không chỉ ở trong nước Nhật mà còn được thế giới biết đến rộng rãi.

Click để đọc thêm…