Ai cũng có 1 đức tin và đi kèm với đức tin ấy là những điều cấm kị, không được phạm phải. Người Nhật cũng vậy, bạn sẽ cảm thấy bất ngờ với những điều tưởng chừng như khá bình thường nhưng người của xứ hoa Anh đào này lại rất chú trọng đó…

Click để đọc thêm…